Project Based Learning คืออะไร
การเรียนการสอนโดย Project Based Learning ดีอย่างไร
หากจะกล่าวว่า Project Based Learning ก็คือการเรียนการสอนโดยโครงงาน หรือโครงการก็คงจะไม่ผิดนัก เราคนไทย ครูไทยก็คงชินกับกับคำว่า การเรียนการสอนโดยโครงงานนั่นเอง หากแต่พอพูดถึงโครงงานหรือโครงการก็ดูเหมือนเป็นยาหม้อใหญ่สำหรับครูไปเสียสิ้น ทุกวันนี้ครูการสอนแบบโครงงานดูจะเป็นที่นิยมกันมากตามโรงเรียน ไม่นิยมก็คงต้องนิยม เพราะถูกบังคับให้ต้องสอนโครงงาน อีกทั้งมีการประกวดโครงงานอีก เป็นที่หนักใจของครูส่วนใหญ่เป็นอย่างมาก และเมื่อถึงเวลาฤดูการแข่งขันทักษะทางวิชาการจะมาถึง ทั้งครูและนักเรียนก็อดหลับอดนอน คิดทำโครงงานเพื่อประกวดแข่งขันกันจ้าละหวั่น สรุปผลสุดท้ายไม่ได้ไม่เสียอยากมีโครงงานเข้าร่วมแข่งขันประกวดกับโรงเรียนอื่นเขาบ้าง ครูก็เลยคิดหัวข้อโครงงานให้เด็กเสียงเองเลย แล้วให้เด็กไปเด็กไปศึกษาหาข้อมูล โดยมีครูเป็นผู้ร่วมมือช่วยเหลือเป็นอย่างดี บางทีครูก็ลงมือทำให้เด็กบ้างก็มี(ทำบ้างนะไม่ได้บอกว่าทำหมดเดี๋ยวจะเสียกำลังใจ)ยิ่งเด็กเล็ก ๆ ประถมครูก็ยิ่งให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี สรุปไม่รู้เป็นโครงงานครูหรือโครงงานเด็กกันแน่ ...อยากให้ดู Project Based Learningของโรงเรียนพลับพลาศิริ นนทบุรี สักหน่อยค่ะ..น่าชื่นชมจริง ๆ..

ที่มา http://gotoknow.org/blog/intira/386297

ตัวอย่างการสอน Project Based Learning
http://sites.google.com/site/computerproject6/